logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Załączniko nr 5 do umowy POZ (Medycyna szkolna)

2019-03-08

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z zapisem Zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 roku z późn. zm. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

§27. Pkt. 6. „Listy uczniów o których mowa w ust.4, należy potwierdzać nie rzadziej niż dwukrotnie (w marcu i październiku) w każdym roku, podpisane przez dyrektorów szkół informacją o liczbie uczniów objętych przez świadczeniodawcę w każdej szkole; informacja sporządzana zgodnie ze wzorem określonym w umowie przekazywana jest do Oddziału Funduszu w formie pisemnej, w terminie do 7 dnia marca oraz do dnia 7 października każdego roku.”

Wydział Informatyki prosi o złożenie oryginałów załączników ze stanem na 1 marca 2019 roku najpóźniej do 15 marca 2019 roku.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z numerami telefonów: 71 7979387, 71 7979433.

Grażyna Ćwik
Kierownik Działu
Obsługi Kart Elektronicznych

  .

Pliki do pobrania
2018_120_DSOZ_Umowa zał nr 5 - 176 kB