logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW W RODZAJU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE NA ROK 2019

2019-03-25

   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW o zawarciE umów w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE na rok 2019

 

KOD POSTĘPOWANIA 01-19-000241/SOK/11/7/11.1450.200.02/06

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)

 

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres:  50-525 Wrocław, ulica Joannitów 6

zaprasza

 

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK, w zakresie:

dziecięca opieka koordynowana (DOK)

na obszarze województwa Dolnośląskiego na okres: od 01 maja 2019 r. na czas nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 30/2018/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 30 marca 2018r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad matka i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z późn. zm.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: SOK (ZAKRES DOK), powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 30/2018/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia  30 marca 2018r.  w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad matka i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z późn. zm.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2019 dostępne są w siedzibie DOW NFZ, adres: 50-525 Wrocław, ulica Joannitów 6, od dnia 25 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w godzinach 8:00 -16:00 lub na stronie: www.nfz-wroclaw.pl

Wnioskodawca może złożyć w DOW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ