logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Wykaz braków i rozbieżności stan na marzec 2019 r. - Załącznik nr 4 do umowy POZ (DPS)

2019-03-29

   

Wydział Informatyki Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w nawiązaniu do komunikatu z dnia 22-02-2019 r. przedstawia listę świadczeniodawców, którzy nie przekazali załączników lub u których występuje rozbieżność ilości z załącznika a stanem z weryfikacji.  

 

kod

informacja

3102042

rozbieżność ilości na liście lekarza w marcu

3102120

rozbieżność ilości na liście lekarza w marcu

3102674

rozbieżność ilości na liście lekarza w styczniu, rozbieżność ilości w obu zakresach w marca

3122042

rozbieżność ilości w obu zakresach od stycznia do marca

3122055

rozbieżność ilości w obu zakresach w marcu

3201021

brak złożonych załączników

3202004

brak złożonych załączników

3202013

rozbieżność ilości na liście pielęgniarki od stycznia do marca

3202045

brak załącznika dla listy pielęgniarki od stycznia do marca

3202056

rozbieżność ilości w obu zakresach od stycznia do marca

3202091

rozbieżność ilości w obu zakresach od stycznia do marca

3202201

rozbieżność ilości na liście lekarza w lutym oraz marcu

3202330

rozbieżność ilości na liście lekarza w lutym oraz marcu

3202429

rozbieżność ilości, załącznik korygujący dla stycznia stan na 27.02.2019

3202430

rozbieżność ilości na liście lekarza od stycznia do marca

3202822

rozbieżność ilości na liście lekarza w lutym oraz marcu

3301015

brak złożonych załączników

3301039

rozbieżność ilości w obu zakresach w marcu

3302029

rozbieżność ilości na liście pielęgniarki w marcu

3302278

rozbieżność ilości na liście pielęgniarki w marcu

3302663

brak załącznika na 01.2019

3302664

rozbieżność ilości na liście pielęgniarki w marcu

3401029

rozbieżność ilości na liście lekarza w marcu

3402040

rozbieżność ilości na liście lekarza w marcu

3502053

brak załącznika na marzec

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z numerem 71 7979387, 71 7979425.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .