logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców w sprawie recept wystawionych na rzecz osób nieubezpieczonych (2 półrocze 2014)

2019-04-01

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż w wyniku weryfikacji danych przekazanych przez apteki stwierdzono wystawienie przez lekarzy zatrudnionych w Państwa placówce recept na rzecz osób, które figurowały w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, jako nieubezpieczone w dniu wystawienia recepty.

W związku z powyższym, Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w stosunku do recept wymienionych w udostępnionych Państwu plikach prowadzi postępowanie wyjaśniające celem ustalenia stanu faktycznego odnośnie prawa osób do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w II połowie 2014r.

Szczegółowa informacja  (załącznik pdf) i dane w sprawie zostały udostępnione poprzez Portal NFZ (Portal Świadczeniodawcy - Administracja i opcje - Pobranie plików technicznych NFZ - Pliki – archiwum - Pliki dedykowane – 2019. W folderze tym znajduje się plik xls o nazwie: kod świadcz._rec_raport_01042019 (np. 3101001_rec_raport_01042019).

Lista świadczeniodawców, których dotyczy komunikat w załączniku – wg kodu świadczeniodawcy.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami udostępnionymi poprzez Portal NFZ.

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  tel kontaktowy: 71 79 79 141, -114

Pliki do pobrania
wykaz świadczeniodawców - 294 kB
komunikat szczegółowy - 264 kB