logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 kwietnia 2019 r

2019-04-04

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 lit b) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681), konieczne jest przekazanie do Oddziału, informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 kwietnia 2019 r. Przedmiotową informację należy przekazać za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 14 kwietnia 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, iż wskazany w w/w rozporządzeniu termin na przekazanie wniosków jest terminem ostatecznym i wnioski złożone po 14 kwietnia 2019 roku nie będą przyjmowane.

 

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ