logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zasad realizacji transportu sanitarnego

2019-04-25

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 28 pkt 1 Zarządzenia nr 120/2018/DSOZ z dnia 28 listopada 2018 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna transport sanitarny obejmuje:

1)   przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;

2)   przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;

3)   przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;

4)   przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza POZ,
do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;

5)   przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

 

Przewóz pacjenta celem podjęcia leczenia realizowanego w trybie szpitalnym (stacjonarnym, planowym, jednego dnia) odbywa się na podstawie zlecenia lekarza POZ, także w sytuacji, gdy pacjent wymaga kolejnej wizyty realizowanej w trybie hospitalizacji jednego dnia, z uwzględnieniem innych przepisów prawa odnośnie transportu sanitarnego.

Placówka realizująca świadczenie w trybie szpitalnym (stacjonarnym, planowym, jednego dnia) ma obowiązek zapewnić transport pacjenta do miejsca zamieszkania (pobytu) w przypadku, gdy pacjent posiada dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego.   

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ