logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla pacjenta, ubezpieczonego

Komunikat w sprawie wydłużenia okresu ważności kart EKUZ

2019-05-31

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 53/2019/DWM z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA wydłużony został okres ważności kart EKUZ dla:

 

• osób zatrudnionych na umowę o pracę  do 3 lat,

• osób prowadzących pozarolniczą lub rolniczą działalność gospodarczą  do 3 lat,

osób pobierających zasiłek/świadczenie przedemerytalne do 3 lat.

 

Zmiany będą obowiązywać od 1 czerwca 2019 r.

 

Okres ważności kart EKUZ dla innych osób pozostaje bez zmian.

 

Karty EKUZ wydane przed 1 czerwca 2019 r. obowiązują do daty ważności zapisanej na karcie.

 

Przypominamy uczniom i studentom, którzy ukończyli 18 rok życia, o dołączaniu do wniosków o EKUZ aktualnych dokumentów potwierdzających naukę (legitymacja szkolna/studencka).

Ponadto informujemy, że w każdą środę od 26 czerwca do 21 sierpnia 2019 r. w Centrum Obsługi Ubezpieczonych przy ul. Dawida 2 we Wrocławiu, karty EKUZ będą wydawane od godziny 8 do 18. W pozostałe dni tygodnia pracy od poniedziałku do piątku karty EKUZ są wydawane jak przez cały rok, tj. od 8 do 16.

 

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSSiWM