logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący dokumentacji kierowanej do Terenowego Wydziału Kontroli

2019-06-05

   

Nawiązując do komunikatu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Terenowego Wydziału Kontroli Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że korespondencję dotyczącą kontroli prowadzonych zarówno na starych jak i na nowych zasadach należy tymczasowo kierować na adres:

Terenowy Wydział Kontroli I ( TWK I ) we Wrocławiu ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław.

W związku z tym, że jest to adres tymczasowy prosimy na wszelkiej dokumentacji wyraźnie zaznaczać, że odbiorcą korespondencji jest Terenowy Wydział Kontroli I we Wrocławiu.

Natomiast korespondencja do Terenowego Wydziału Kontroli I składana osobiście odbywa się obecnie w kancelarii Terenowego Wydziału Kontroli I we Wrocławiu:

ulica Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.)

i apteki są obowiązani do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym wyżej wymienioną ustawą.

Joanna Mierzwińska
Rzecznik Prasowy

  .