logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w trybie leczenia jednego dnia w ramach zespołu chirurgii jednego dnia oraz oferentów składających oferty w prowadzonych postępowaniach w powyższym trybie

2019-06-13

   

W związku z uzyskaną z Ministerstwa Zdrowia interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2295, ze zm.) odnośnie wymagań w/w rozporządzenia dotyczących bloku operacyjnego w stosunku do regulacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz 595), Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje co następuje:

Wobec Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w trybie  leczenia jednego dnia w ramach zespołu chirurgii jednego dnia oraz oferentów składających oferty w prowadzonych postępowaniach w powyższym trybie (np. ortopedia i traumatologia narządu ruchu-zespół chirurgii jednego dnia) w zakresie wymagań dotyczących bloku operacyjnego

- obowiązują zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2295, ze zm.).

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ