logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Wykaz Świadczeniodawców, którzy nie złożyli załącznika nr 4 do umowy POZ ze stanem na II półrocze 2019 roku

2019-07-24

   

Wydział Informatyki Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w nawiązaniu do komunikatu z dnia 26-06-2019 r. przedstawia listę świadczeniodawców, którzy do 07-07-2019 nie złożyli załącznika nr 4 do umowy POZ.

 

kod świadczeniodawcy

3101002

3102127

3201021

3202132

3301037

3302399

3402408

3101003

3102143

3201152

3202150

3301039

3302469

3402447

3101017

3102329

3202004

3202201

3302004

3302663

3402461

3101026

3102549

3201505

3202417

3302051

3302664

3405234

3101047

3102651

3202011

3202429

3302078

3302672

3502053

3101088

3102823

3202013

3301008

3302157

3401004

 

3102042

3102913

3202027

3301015

3302164

3401029

 

3102065

3122014

3202056

3301019

3302277

3402055

 

3102120

3122055

3202095

3301036

3302278

3402359

 

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z zapisem Zarządzenia NR 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018r. z późn. zm. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

§ 15 Punkt 4. „Liczbę świadczeniobiorców, o których mowa w ust.2 pkt 7, potwierdza się nie rzadziej niż dwukrotnie (w styczniu i lipcu) w każdym roku, informacją o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej z tych jednostek; informacja sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w umowie, przekazywana jest do Oddziału Funduszu w formie pisemnej, w terminach: do dnia 7 stycznia oraz do dnia 7 lipca każdego roku.

 

Wydział Informatyki – Dział Kart Elektronicznych przypomina, że załącznik nr 4 do umowy POZ (informacja o aktualnej liczbie podopiecznych DPS, placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych objętych przez świadczeniodawcę świadczeniami lekarza POZ / pielęgniarki POZ) składany do 7 lipca 2019 roku dotyczy II półrocza 2019 roku.

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z numerem 71 7979387.

 

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .