logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNE/POZ – rozliczenie współczynnika za e-recepty (dodatkowe oświadczenie do rachunku)

2019-09-09

   

W związku z zarządzeniem nr 115/2019/DSOZ Prezesa NFZ z 30 sierpnia 2019 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, DOW NFZ w zał. przekazuje „Oświadczenie o liczbie wystawionych recept przez pielęgniarki POZ i położne POZ” celem stosowania do rozliczeń w ww. zakresach od września do grudnia 2019 roku.

 

Przedmiotowe „Oświadczenie” należy obligatoryjnie dołączać do rachunków, w sytuacji wystawienia e-recept w liczbie uprawniającej do korzystanie ze współczynnika,  o którym mowa w zał. nr 1 (pkt. 2.1b-2.1i oraz 3.1b-3.1i) do ww. zarządzenia. Dane zawarte w oświadczeniu będą podstawą do dokonania korekty rozliczeń.

Łukasz Sendecki
po. Dyrektora
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

  WEF/DRU

Pliki do pobrania
Zał. "oświadczenie" - 22 kB