logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNE – dodatkowe środki finansowe na „podwyżki Pielęgniarek i Położnych” od września 2019 roku

2019-10-03

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że obecnie przygotowywane są aneksy dla świadczeniodawców, którzy do 12 września 2019 roku zgłosili poprzez Portal NFZ ilość etatów zatrudnionych pielęgniarek i położnych w celu dokonania stosownych zmian w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania o dodatkowe środki przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne od 1 września 2019 roku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 sierpnia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2019 r. poz. 1628)).

 

 

O przygotowanym aneksie zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną.

 

 

 

Przypominamy, że do aneksów stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4–6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 października 2015 roku (Dz. U. 2015 r. poz. 1628), dlatego Oddział Funduszu zwraca się z prośbą o sprawdzenie czy posiadają Państwo stosowny dokument (obowiązujący w okresie wrzesień-grudzień 2019 roku), tj.:

porozumienie z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych

LUB

pozytywna opinia przedstawicieli samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

(jeżeli u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe)

LUB

dokument potwierdzający dokonanie podziału środków w równej miesięcznej wysokości

(w przypadku nie zawarcia ww. porozumienia lub nieuzyskania ww. pozytywnej opinii)

 

 

Dokument taki będzie niezbędnym załącznikiem do aneksu, bez którego aneks nie będzie mógł zostać podpisany.

 

 

 

Informacje w sprawie:

tel. 71-7979-429/203/222

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DOU