logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 października 2019 r.

2019-10-02

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ) przypomina,  iż zgodnie z § 2 ust. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 34) „Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację o liczbie:

1)     ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,

2)     ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

3)     ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy”.

Dane o liczbie ratowników medycznych do DOW NFZ według stanu na dzień 1  października 2019 r., zgodnie z § 1 ust. 2a  ppk. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 1629), należy przekazać za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 14 października 2019 r.

Dodatkowo informujemy, iż świadczeniodawca dokonując zgłoszenia liczby etatów ratowników medycznych, bezwzględnie powinien wykorzystać odpowiedni plik dedykowany do rodzaju umowy LSZ lub RTM (w załączeniu).

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ

Pliki do pobrania
Szablon pliku dla LSZ - 0 kB
Szablon pliku dla RTM - 0 kB