logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Dotyczy oświadczeń składanych co miesiąc wraz z dokumentacją rozliczeniową _ Ratownicy medyczni.

2019-10-04

   

W związku z opublikowaniem zarządzenia nr 125/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25.09.2019r. (zmieniającego zarządzenie nr 5/2019/DSOZ) w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych, DOW NFZ informuje, iż dla umów zawartych ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 roku (zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- Dz.U. poz. 34 i 1629) zostają uchylone załączniki nr 2a, 2b i 2c do ww. zarządzenia.

Zgodnie z powyższym dla ww. umów, za świadczenia udzielone od 1 września 2019 roku, znosi się obowiązek comiesięcznego składania wraz z dokumentacją rozliczeniową, oświadczeń stanowiących załączniki 2a, 2b oraz 2c do zarządzenia.

 

 

 

Kontakt:

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

Dział Rozliczania Umów

Tel. 71 79 79 w. 494, 235; 495; 391; 455;

403; 402;  428; 373

 

 

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego