logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Podstawy prawne RTM 2020 stan na dzień 30 października 2019 r.

2019-10-30

   

USTAWY:

 

·        Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019.1373 z późn.zm.);

·         Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.Dz.U.2019.993 z późn.zm.);

 

 

ROZPORZĄDZENIA:

 

·           Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j.Dz.U.2016.1146  z późn.zm);

·            Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz.U.2019.237);

·           Rozporządzenie MZ z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2016.1372 z późn.zm.);

·            Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z późn.zm.);

 

 

ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ:

 

·         Zarządzenie nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione zarządzeniem nr 19/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 marca 2017 r., zmienione Zarządzeniem nr 15/2019/DSM Prezesa NFZ z dnia 7 lutego 2019 r.;

·         Zarządzenie nr 14/2019/DSM Prezesa NFZ z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne; zmienione Zarządzeniem nr 20/2019/DSM Prezesa NFZ z dnia 20 lutego 2019 r.; zmienione Zarządzeniem nr 145/2019/DSM Prezesa NFZ z dnia 22 października 2019 r.

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  DPR 71 79-79-468