logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie ustalenia warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy dla umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawartych na czas nieoznaczony

2019-10-31

   

W związku z przepisem § 32 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz.U. 2016 poz. 1146 ze zm.) dotyczącym ustalenia warunków finansowania umów na następny okres rozliczeniowy, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w przypadku umów w rodzaju POZ, które zostały zawarte na czas nieoznaczony, warunki finansowania określa Zarządzenie Nr 115/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 sierpnia 2019 r., zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ