logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

PONOWNE PRZYPOMNIENIE nt. terminu przekazania danych sprawozdawczych za 2019 rok

2020-01-03

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina, o obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni,  wynika to wprost  z § 23 ust. 3 ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1146 ze zm. – OWU).

 

Ostateczne przekazanie wszelkich informacji o zrealizowanych świadczeniach w 2019 roku, w tym złożenie wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej, w tym dokumentów potrzebnych do poprawnej weryfikacji świadczeń, powinno więc nastąpić najpóźniej do 10 stycznia 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe unormowanie, w ramach analiz końcowych będących podstawą rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w roku 2019, uwzględniane będą dane sprawozdawcze pozytywnie zweryfikowane przez Fundusz i przekazane przez Świadczeniodawców nie później niż do 13 dnia stycznia 2020 roku.

 

Jednocześnie informujemy, że blokada możliwości przekazywania danych sprawozdawczych nastąpi 10 lutego 2020 roku (§ 23.1 OWU), a blokada zlecania naliczenia świadczeń do zapłaty i możliwości składania rachunków na podstawie przygotowanych przez Fundusz szablonów nastąpi 14 lutego 2020 roku (§ 27.2 OWU).

 

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego