logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

2020-01-03

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2019, poz. 1628), konieczne jest przekazanie do Oddziału, informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2020 r. Przedmiotową informację należy przekazać za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 14 stycznia 2020 roku.

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ