logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do DOW NFZ wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

2020-01-03

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z  art.6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1532), świadczeniodawca przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informację o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń, o której mowa w  art. 4 ust 2 ww. ustawy. Kwota zbiorcza powinna dotyczyć okresu do 30.06.2020 r.

Przedmiotową informację należy przekazać za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy do dnia 21 stycznia 2020 roku.

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ