logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Zmiana terminu składania list świadczeniobiorców/uczniów za styczeń 2020r.

2020-01-07

   

DOW NFZ we Wrocławiu informuje, że zmianie ulega termin przekazania danych w zakresie list świadczeniobiorców/uczniów za styczeń 2020 roku z 7 stycznia 2020r. na 12 stycznia 2020r.

W związku ze zmianą zarządzenia do umowy POZ/2020 w zakresie m. in. medycyny szkolnej obowiązującym załącznikiem od stycznia 2020r. zgodnie z Zarządzeniem nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019r. w  sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  jest załącznik nr 25, który będzie dla Państwa dostępny w najbliższym czasie.

O terminie złożenia do DOW NFZ ww. załącznika w wersji papierowej poinformujemy osobnym komunikatem.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .