logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rada DOW NFZ - informacje o posiedzeniach

Posiedzenie Rady DOW NFZ w dniu 08.01.2020 r.

2020-01-08

   

W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady DOW NFZ z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady DOW NFZ w dniu 25 listopada 2019 r.

3.      Uchwalenie Planu pracy DOW NFZ na rok 2020  - podjęcie uchwały.

4.      Uchwalenie Planu pracy Rady DOW NFZ na rok 2020 - podjęcie uchwały.

5.      Informacja Dyrektora DOW NFZ o bieżącej działalności Oddziału, w tym
o kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w Oddziale.

6.      Informacje i wnioski członków Rady, sprawy różne.

7.      Zamknięcie posiedzenia.

 

Urszula Stopa
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

  407