logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat GIS na temat zasad postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem

2020-01-28

   

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV
MEDYCZNE

 

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 27 stycznia 2020 r.
(Aktualizacja nr 1)

 

 

I. Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV dla celów dochodzenia epidemiologicznego

Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak opracowane zostały wstępne definicje oraz zasady postępowania, które z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną będą ulegać zmianom.

Przypadek podejrzany:

Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać przypadki, które charakteryzują się:

 

1.   Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:

·         temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >380C

(i)

·         występowanie jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome (ARDS)) bez innej znanej etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby

(i)

·         związkiem z odbytą podróżą lub zamieszkiwaniem w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby.

 

2.     Wystąpieniem objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.

 

3.     Objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zawansowanie,
u osób które w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów były narażone na:

 

·         bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV

LUB

·         sprawowały opiekę medyczną w ośrodkach, w których byli hospitalizowani pacjenci z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV

LUB

·         odwiedzały lub pracowały na targu w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny

LUB

·         miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia 2019-nCoV ze zwierzęcia na człowieka (w chwili obecnej zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest znany).

 

Bliski kontakt jest definiowany jako:

·         ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z zakażeniem 2019-nCoV,

·         przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV.

 

II. Ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia 2019-nCoV:

1.     Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

2.     Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie
2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  1. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia. 

                                                                              

 

Główny Inspektor Sanitarny

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Mierzwińska
Rzecznik Prasowy

  .