logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacjant. rozliczania świadczeń PSY od 1 stycznia 2020 roku

2020-02-04

   

W związku z wejściem w życie 17 stycznia 2020 roku zarządzenia nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 stycznia 2020 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, oraz mając na uwadze możliwości systemu informatycznego obsługującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż sprawozdawanie lub rozliczanie świadczeń określonych w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia dotyczy świadczeń udzielonych od 1 stycznia 2020 roku.

Ponadto mając na uwadze realizację obowiązku określonego w § 18 ust. 4 powyższego zarządzenia, dotyczącego potwierdzania przez uczestnika udziału w sesji, w sytuacji odmowy uzyskania takiego potwierdzenia na piśmie lub gdy uzyskanie podpisu może w sposób istotny wpłynąć na proces terapeutyczny, dopuszcza się aby świadczeniodawca odnotowywał jedynie w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy miejsce oraz datę i godzinę z minutami rozpoczęcia i zakończenia ww. świadczenia.

 

Tożsamy komunikat został również opublikowany przez Centralę Funduszu:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7573.html

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DWR