logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Dot. zmiany w sposobie rozliczania świadczeń AOS w zakresie endokrynologii

2020-02-13

   

W związku ze zmianą w sposobie rozliczania świadczeń diagnostycznych w zakresie endokrynologii związanych z diagnostyką chorób tarczycy wprowadzoną zarządzeniem nr 182/2019/DSOZ Prezesa NFZ (z 31 grudnia 2019 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS) DOW NFZ zwraca uwagę, że zgodnie z § 12.1 przedmiotowego zarządzenia: świadczenia specjalistyczne pierwszorazowe mogą być rozliczane w przypadku udzielania świadczeń pacjentom pierwszorazowym rozliczanym z wykorzystaniem świadczeń o kodzie rozpoczynającym się oznaczeniem W4 lub W5, zgodnie z załącznikiem nr 5a do ww. zarządzenia, jeżeli w danym rozpoznaniu nie zostały utworzone diagnostyczne pakiety specjalistyczne.

W przypadku zakresu endokrynologii takowy pakiet został utworzony (zał. nr 5e do ww. zarządzenia) - pakiet oznaczony kodem PS1.

Dla rozpoznań przypisanych do pakietu oznaczonego kodem PS1 nie można rozliczać świadczeń pierwszorazowych o kodach rozpoczynających się oznaczeniem W4 lub W5.

Pakiet ten obejmuje ryczałtowe finansowanie pakietu badań, który zakończony powinien być postawieniem diagnozy, ustaleniem terapii oraz określeniem możliwości przejęcia opieki przez lekarza POZ. Celem ww. zmiany jest ograniczenie nieuzasadnionego dzielenia porad diagnostycznych, zachęta do skrócenia kolejki i przesuwanie zdiagnozowanych pacjentów do objęcia opieką w POZ.

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DWR