logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców-załatwianie spraw korespondecyjnie lub przez Internet

2020-03-13

   

Ze względu na podwyższone ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem COVID-19, Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do swoich Świadczeniodawców i Kontrahentów – o niezałatwianie spraw w siedzibie Oddziału lub w Delegaturach. Zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania ze zdalnych środków komunikacji – telefonów, poczty elektronicznej, formularza kontaktowego i innych narzędzi komunikacji elektronicznej. Są one dostępne w Portalu Świadczeniodawcy.

W miarę możliwości, prosimy także o przesyłanie dokumentów (w tym wniosków, umów, sprawozdań, itp.) w wersji elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Ograniczenie załatwiania spraw w siedzibie i korzystanie z metod komunikacji na odległość, tym samym ograniczenie przebywania w większych grupach osób,  przyczyni się do zmniejszenia ryzyka zarażenia zarówno Państwa, jak i naszych pracowników.

W związku z tym od 16 marca 2020 roku (poniedziałek), załatwianie jakichkolwiek spraw w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ będzie możliwe poprzez:

1.     pocztę elektroniczną

2.     składanie pism oraz wniosków poprzez ePUAP

3.     podpisywanie wszelkich umów i aneksów do umów poprzez podpisy elektroniczne lub przekazanie formy papierowej korespondencją tradycyjną (listownie) albo poprzez przekazanie fotokopii (tzw. skany) pocztą elektroniczną

 

Wszystkie wystosowane do Państwa pisma dotyczące osobistego podpisywania umów lub aneksów są nieważne. Od 16 marca podpisanie tych dokumentów nastąpi w jednej z wyżej wymienionych form.

Równocześnie Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ od 16 marca zobowiązuje wszystkich Świadczeniodawców do składnia faktur wyłącznie w formie elektronicznej, a w przypadku aptek e-Zestawień.

Uwaga! W przypadku faktur składanych w formie papierowej może nastąpić brak terminowej płatności.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie.

 

Łukasz Sendecki
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  .