logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zasady uruchamiana zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez Dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2020-03-18

   

1.   Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, są przeznaczone do transportu osoby z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 lub osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która być hospitalizowana w oddziale zakaźnym lub obserwacyjno-zakaźnym, bądź też oddziale wyznaczonym przez wojewodę  do zaopatrywania ww. przypadków albo osoba, która została skierowana do izolacji domowej.

 

2. Podmioty lecznicze w ramach, których mają funkcjonować zespoły transportu sanitarnego, zobowiązane są do przekazania numerów telefonów do właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.

 

3.  Zespoły transportu sanitarnego dysponowane są przez głównego Dyspozytora Medycznego właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej pod numerami telefonów: 999 lub 112.

 

4.  Uprawnionymi do zgłoszenia zapotrzebowania na transport osób z podejrzeniem zakażenia (lub już zakażonych) wirusem SARS-CoV-2 są:

-    Właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny.

-    Właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

-    Lekarz POZ, NiŚOZ, AOS.

-    Lekarz dyżurny SOR lub IP podmiotu w ramach, którego nie funkcjonuje oddział zakaźny lub oddział obserwacyjno-zakaźny.

-    Lekarz dyżurny oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego lub właściwego oddziału w podmiocie wyznaczonym przez wojewodę do zaopatrywania ww. przypadków.

 

5. Osoby wymienione w punkcie 4, zgłaszają potrzebę zorganizowania takiego transportu bezpośrednio do głównego Dyspozytora Medycznego, właściwej miejscowo dyspozytorni medycznej.

 

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  DPR 717979469