logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Koronawirus - komunikaty dla Świadczeniodawcy

Aktualności Centrali NFZ-przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o kwarantannie

2020-03-25
W związku ze stanem epidemii koronawirusa, w trosce o pracowników służby zdrowia oraz pacjentów przebywających w placówkach medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna przekazywanie informacji o o...

Komunikat dla twórców oprogramowania w związku z przekazywaniem w systemie eWUŚ informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej

2020-03-24
W związku z wprowadzeniem w systemie eWUŚ funkcjonalności przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej zostanie włączona obsługa komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień...

Komunikat dla świadczeniodawców składających wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń

2020-03-24
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 marca 2020 roku, dotyczącego załatwiania spraw w DOW NFZ za pośrednictwem poczty elektronicznej, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informu...

Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19

2020-03-24
W związku ze wzrostem ryzyka zarażeniem wirusem SARS CoV2 oraz z yfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID 19 w Polsce w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów eksperci Krajowej Izby Fizjoterapeu...

Wydłużenie terminu kontrolnej porady specjalistycznej po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy - w trybie ambulatoryjnym.

2020-03-24
W sprawie umożliwienia wydłużenia terminu kontrolnej porady specjalistycznej po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy w trybie ambulatoryjnym, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, proszę o...

Ważne! Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2020-03-24
Centrala NFZ przypomina 1.na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zarządzenia Nr 177 2019 D...

Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych.

2020-03-21
W celu ograniczenia zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych, Centrala NFZ zaleca w okresie od 23 do 29 marca 2020 r. stopniowe ograniczanie przyjęć, a od 30 marca br. wstrzymanie przyjęć pac...

Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

2020-03-21
Przepis § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. 2020, poz. 491 , czasowo ograniczył dz...

WAŻNE (dotyczy ŚWIADCZENIODAWCÓW) – załatwianie spraw w NFZ poprzez pocztę elektroniczną (AKTUALIZACJA)

2020-03-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje wszystkich Świadczeniodawców do załatwiania spraw z DOW NFZ oraz przekazywania korespondencji drogą elektroniczną. Od dnia 23...

Informacja dla świadczeniodawców realizujących świadczenia rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych

2020-03-18
W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz zgłoszeniami od świadczeniodawców realizujących świadczenia rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Fun...

Zasady uruchamiana zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez Dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2020-03-18
1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych cho...

Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

2020-03-17
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego w związku z wykorzystaniem systemów...

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2020-03-17
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD 19 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w swoich domach, Centrala NFZ wskazuje na możliwość wykonywania i rozliczania porad...

Komunikat dla pacjentów przebywających na leczeniu uzdrowiskowym oraz dla świadczeniodawców

2020-03-16
Na podstawie przepisów § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, pacjentowi,...

Komunikat dla pacjentów przebywających na leczeniu uzdrowiskowym oraz dla świadczeniodawców

2020-03-16
Na podstawie przepisów § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, pacjentowi,...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

2020-03-15
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD 19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyję...

Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2020-03-15
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD 19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ przypomina, że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 wrze...

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2020-03-15
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD 19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ wskazuje na możliwość wykonywania i rozliczania porad lekarskich, realizow...

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2020-03-15
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI I ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ W RODZAJU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE W ZAKRESACH • tlenoterapia domowa • żywienie pozajelitowe w warunkach domowych • żywienie...

Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

2020-03-14
W dniu 14 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Niniejsza zmiana umożliwia wprowadze...

dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe i chemioterapię

2020-03-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki przekazuje w załączniku Komunikat Ministra Zdrowia zawierający rekomendacje dla świadczeniodawców realizujących umowy z zakresu programów lekowych i chemioterapii, w zwi...

Komunikat dla Świadczeniodawców-załatwianie spraw korespondecyjnie lub przez Internet

2020-03-13
Ze względu na podwyższone ryzyko epidemiologiczne związane z koronawirusem COVID 19, Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do swoich Świadczeniodawców i Kontrahentów – o niezałatwiani...

Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

2020-03-11
Komunikat Centrali NFZ w sprawie teleporad w AOS https www.nfz.gov.pl aktualnosci aktualnosci centrali teleporady w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,7627.html...

Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2020-03-09
Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID 19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...

Zasady finansowania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa

2020-03-08
Ósmego marca Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisał zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,...

Leczenie koronawirusa - stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla szpitali

2020-03-02
Komunikat Centrali NFZ Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla szpitali http www.nfz.gov.pl aktualnosci aktualnosci centrali leczenie koronawirusa stan...

Komunikat dla świadczeniodawców - koronawirus

2020-03-02
Kierownikom podmiotów leczniczych zaleca się zorganizowanie sprawnego przepływu informacji do podległych pracowników o sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID 19, oraz ustawicznej aktual...

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem - akcja informacyjna w aptekach

2020-02-28
Specjalne plakaty z instrukcją postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem trafią już wkrótce do aptek na terenie całego kraju. Z plakatów pacjenci dowiedzą się, co powinni zrobić gdy pojaw...

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

2020-02-28
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS CoV 2, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załą...

Schemat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

2020-02-28
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia schemat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV 2....

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Akcja informacyjna w szpitalach

2020-02-27
ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Akcja informacyjna w szpitalach Do końca lutego do szpitali w całej Polsce trafią specjalne plakaty z instrukcją postępowania przy podejrzen...