logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Kontraktowanie 2020 - Ogłoszenia

Zmiana terminu otwarcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

2020-03-24

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu otwarcia ofert w postępowaniach numer: 01-20-000058/LSZ/03/5/01 oraz 01-20-000059/LSZ/03/5/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych:

-     03.0000.406.02 (Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV) zakres skojarzony 03.0001.406. 02 (Leki w programie lekowym -Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV)

-     03.0000.407.02 (Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej) zakres skojarzony 03.0001.407. 02 (Leki w programie lekowym - Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej)

 

 

Termin otwarcia zostaje zmieniony z 25.03.2020 r. godz. 9.30  na 26.03.2020 r. godz. 9.30.

Jednocześnie z uwagi na  ograniczenia w dostępie do siedziby DOW NFZ spowodowane sytuacją epidemiologiczną, otwarcie postępowań 01-20-000058/LSZ/03/5/01 oraz 01-20-000059/LSZ/03/5/01 odbędzie się bez udziału osób reprezentujących oferentów.

Przemysław Magiera
Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń

  WSOZ