logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Wydłużenie terminu kontrolnej porady specjalistycznej po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy - w trybie ambulatoryjnym.

2020-03-24

   

W sprawie umożliwienia wydłużenia terminu kontrolnej porady specjalistycznej po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy - w trybie ambulatoryjnym, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, proszę o przyjęcie poniższego.

 

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych (które uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną można odroczyć bez uszczerbku na zdrowiu pacjenta). W każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, a szczególnie w razie podjęcia decyzji o zawieszeniu udzielania świadczeń, należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwo jego pogorszenia.

 

W związku z powyższym, w opinii Centrali Funduszu zasadnym jest, aby termin kontrolnej porady specjalistycznej po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy - w trybie ambulatoryjnym został wydłużony ponad termin wskazany w zarządzeniu Nr 184/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (pomiędzy 14 a 28 dniem po dacie zakończenia hospitalizacji) do momentu, w którym pacjent będzie mógł bezpiecznie, nie narażając się na ryzyko infekcji COViD-19, zgłosić się do podmiotu leczniczego na przedmiotową poradę kontrolną. Przyczynę przełożenia terminu porady należy koniecznie wykazać w dokumentacji medycznej pacjenta.

 

Jednocześnie informujemy, że w systemie informatycznym Funduszu zostaną wprowadzone stosowne zmiany w weryfikacji terminu udzielenia przedmiotowego świadczenia względem terminu operacji zaćmy (wydłużenie do 60 dni).

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF