logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zawieszenia obowiązków dotyczących sprawozdawczości danych z zakresu harmonogramów przyjęć, w tym list oczekujących

2020-04-03

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, że w związku z wejściem  w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191 (Dz. U.2020 Poz. 567), w której w art.15 ust. 4 dodano art.7b ust.1, zgodnie z którymw  przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 23, art. 23a i art. 23b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Tym samym od dnia ogłoszenia stanu epidemicznego w kraju do momentu jego odwołania, świadczeniodawcy nie są obowiązani sprawozdawać do OW NFZ informacji miesięcznych z zakresu harmonogramów przyjęć, w tym list oczekujących (art.23 ust.1) oraz przekazywanych dotychczas w każdym dniu roboczym informacji o pierwszym wolnym terminie (art.23 ust.4).

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt  telefoniczny: 71 79 79 365, 71 79 79 366, 71 79 79 367 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rejestr_oczekujacych@nfz-wroclaw.pl

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ