logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Informacje dotyczące wniosków o udzielenie i rozliczenie w 2020r. dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców POZ

2020-04-14

   

14 kwietnia 2020r.

 

DOW NFZ, zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r.  (link do zarządzenia) zmienionym Zarządzeniem nr 35/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  (link do zarządzenia) zachęca świadczeniodawców do skorzystania z dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania. Wymagane dokumenty należy złożyć do DOW NFZ do 31 grudnia 2020r. (liczy się data wpływu). Przy przyznawaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu do DOW NFZ we Wrocławiu. Szczegóły w zakresie składania wniosków są dostępne w komunikacie z dnia 18 marca 2020r. na stronie DOW NFZ (link do komunikatu).

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

·         weryfikacji załącznika nr 1 tj. wniosku o udzielenie dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy) tel. 71/ 79 79 222, 233,

·         oprogramowania (Wydział Informatyki) tel. : 71/79 79 381,

·         weryfikacji załącznika nr 2 tj. specyfikacja dofinansowania  (Wydział Informatyki) tel.: 71/79 79 381.

 

 

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .