logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

PRZYPOMNIENIE o terminie przekazania danych sprawozdawczych za miesiąc kwiecień 2020 roku.

2020-05-04

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu ponownie przypomina o obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,  co wynika z zapisów § 23 ust. 3 ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2020 poz. 320 ze zm. – OWU).
 
Ostateczne przekazanie wszelkich informacji o świadczeniach zrealizowanych w miesiącu kwietniu 2020 roku, powinno więc nastąpić najpóźniej do 10 maja 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że dane sprawozdawcze przekazane przez Świadczeniodawców zgodnie z powyższym unormowaniem, stanowić będą podstawę przygotowania analiz celem dokonania zmian finansowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w roku 2020.

Łukasz Sendecki
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  WEF