logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Aktualizacja danych w zasobach świadczeniodawców w kontekście Internetowego Konta Pacjenta

2020-05-07

   

W związku z trwającymi pracami nad przekazywaniem pacjentom danych dotyczących historii i trybu leczenia, zamieszczanych w Internetowym Kocie Pacjenta (IKP), Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o konieczności aktualizowania danych personelu medycznego udzielającego świadczeń.

W szczególności dotyczy to usuwania z Potencjału Świadczeniodawcy osób, które przestały udzielać świadczeń, poprawności danych dotyczących numerów Prawa Wykonywania Zawodów, PESEL, harmonogramów pracy tych osób oraz wpisów do rejestrów (w tym księgi rejestrowej).

Ponadto w zakresie danych zawartych w deklaracjach wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz list uczniów, które stanowią podstawę do rozliczenia świadczeń w zakresie medycyny szkolnej, gromadzonych i przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia koniecznym jest przekazywanie aktualnych danych pacjentów oraz personelu udzielającego świadczeń. Aktualizacja danych przekazanych w ramach comiesięcznych weryfikacji deklaracji wyboru powinna uwzględniać stan list pacjentów na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy przekazanie danych.

Przekazywane dane powinny uwzględniać informacje zwrotne z Narodowego Funduszu Zdrowia, w wyniku przeprowadzonych weryfikacji.

 

Podstawa prawna realizacji powyższych działań:

1.     § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 i 2 oraz § 17 ust. 2 i 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.).

2.     § 9 ust. 8 pkt 2) – 4), § 10 ust. 2 zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz § 4 ust. 1 – 6, § 5 pkt 1) lit. a) i § 7 ust. 1 – 3 umowy stanowiącej załącznik nr 2 do powyższego zarządzenia.

 

Zbigniew Terek
Dyrektor DOW NFZ

  .