logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Sprzwozdawczość w zakresie realizacji umów POZ/2020 sprawozdawanych komuniktaem ZBPOZ

2020-05-18

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ/2020 od stycznia do kwietnia 2020 roku stwierdził braki w przedmiotowym zakresie (w załączeniu plik xls lista świadczeniodawców- stan na dzień 18.05.2020r). DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 5 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. z późn. zm. Świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania Funduszowi za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu w ramach umowy, informacji o udzielonych świadczeniach, sporządzonej na podstawie prowadzonej dokumentacji w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych określonym komunikatem XML typu „ZBPOZ- załącznik nr 22 w terminie do 10 dnia po upływie każdego okresu sprawozdawczego.

 

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania danych ujętych w załączniku nr 22 w terminie do 25 maja 2020 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: (071) 79 79 425, (071) 79 79 427

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  071/7979427

Pliki do pobrania
lista świadczeniodawców - 12 kB