logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zamówienia publiczne

WAG.261.3.2.2020 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2020-05-19

   Zakup zestawów komputerowych typu All-in-One

  

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - 391 kBZmiana terminu składania ofert - 96 kB
Specyfikacja
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokument podpisany elektronicznie - 284 kBZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 156 kBZałącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - 184 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy - 156 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy Klauzula infromacyjna do UMOWY - 477 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy o zachowaniu poufności - 159 kBZałącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 113 kBZałącznik Nr 5 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO - 120 kBZałącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty_wersja edytowalna - 173 kBZałącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_wersja edytowalna - 26 kBZałącznik Nr 5 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO-wersja edytowalna - 26 kB
Korespondencja
Odpowiedzi na pytania - 147 kBZałącznik nr 1A do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 39 kBZałącznik Nr 2A do SIWZ - Formularz oferty - 173 kBOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - 197 kBOdpowiedzi nr 2 na pytania - 282 kBZałącznik nr 1B do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 155 kBZałącznik Nr 2B do SIWZ - Formularz oferty - 176 kB