logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Informacja o pacjentach objętych kwarantanną przekazywana do podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej

2020-06-17

   

W związku z przepisem § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964), który stanowi, że Narodowy Fundusz Zdrowia może udostępnić dane dotyczące osoby poddanej obowiązkowej kwarantannie, a także osoby podlegającej izolacji w warunkach domowych, świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej wybranemu na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172), Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuję listę osób objętych kwarantanną wg stanu na dzień w formacie: yyyy-mm-dd.

Stosowne pliki będą przekazywane do podmiotów POZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy.

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .