logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rzecznik Prasowy - informacje

Wyjaśnienie do publikacji w Gazecie Wyborczej pt. „Szpitale w kłopotach przez epidemię”

2020-06-22

   

W nawiązaniu do dzisiejszej publikacji dotyczącej finansowania świadczeń zdrowotnych związanych  z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii, Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, że wszystkie szpitale, które znalazły się w wykazie świadczeń związanych z COVID-19 otrzymują pieniądze za gotowość do udzielania świadczeń oraz dodatkowo za ich wykonanie. 

 

Oprócz funduszy wynikających ze zwalczania epidemii szpitale dostają pieniądze zgodnie z zawartymi umowami. 

 

Warto zwrócić uwagę, że średni ryczałt wynikający z tak zwanej sieci szpitali dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu wyniósł w miesiącu styczniu i lutym 8,3 mln zł. W marcu NFZ zapłacił Szpitalowi za świadczenia więcej o 2,2 mln zł., tj.  10,5 mln zł. Natomiast w kwietniu powiększył wartość zapłaconych świadczeń o kolejne 4,2 mln i wyniosły one 12,5 mln zł.

Znacząco wyższe przychody szpitala wynikają z pieniędzy zapłaconych za gotowość do udzielania świadczeń związanych z COVID-19. 

 

Z kolei średni ryczałt wynikający z tak zwanej sieci szpitali dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu wyniósł w miesiącu styczniu i lutym 26,1 mln zł. W marcu NFZ zapłacił szpitalowi za świadczenia więcej o 426 tys. zł., tj. 26,5 mln zł. Natomiast w kwietniu powiększył wartość zapłaconych świadczeń o kolejne  632 tys. zł i wyniosły one blisko 26,8 mln zł.

Większy ryczałt wynika również z pieniędzy zapłaconych za gotowość do udzielania świadczeń  „covidowych”.  Szpitale, które udzielają świadczeń związanych z  COVID-19 uzyskują większe przychody niż w okresie przed epidemią.

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki do dzisiaj rozliczył i zapłacił dolnośląskim placówkom medycznym, za gotowość i udzielanie świadczeń związanych z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii, kwotę ponad 80 mln zł. Wydatki te pochodzą z budżetu państwa, a finansowanie świadczeń związanych z epidemią nie odbywa się kosztem innych świadczeń za które płaci NFZ.

Jednocześnie Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że już od 1 lipca, dolnośląskie szpitale należące do systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, dostaną dodatkowe pieniądze. Na Dolnym Śląsku ryczałty zwiększą się o blisko 23 mln zł. W ubiegłym roku ryczałt szpitalny wyniósł 1,75 mld zł. W tym roku  jest to już kwota 1,85 mld zł.

Joanna Mierzwińska
Rzecznik Prasowy

  .