logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

PRZYPOMNIENIE o terminie przekazania danych sprawozdawczych za czerwiec 2020 roku

2020-06-23

   Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu ponownie przypomina o obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, co wynika z zapisów § 23 ust. 3 ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2020 poz. 320 ze zm. – OWU).
 
Ostateczne przekazanie wszelkich informacji o świadczeniach zrealizowanych w czerwcu 2020 roku, powinno więc nastąpić najpóźniej do 10 lipca 2020 roku.

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF