logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zamówienia publiczne

WAG.261.3.1.2020 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2020-06-24

   Część I Modernizacja środowisk serwerowych
Część II Urządzenia do przechowywania danych
Część III Urządzenia sieciowe

  

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - 147 kB
Specyfikacja
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 1367 kBZałącznik Nr 1 do SIWZ - Szcegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Cz. I Modernizacja środowisk serwerowych - 355 kBZałącznik Nr 1 do SIWZ - Szcegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Cz. II Urządzenia do przechowywania danych - 220 kBZałącznik Nr 1 do SIWZ - Szcegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Cz. III Urządzenia sieciowe - 339 kBZałącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - 397 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy Cz. I Modernizacja środowisk serwerowych - 201 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy Cz. II Urządzenia do przechowywania danych - 196 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy Cz. III Urządzenia sieciowe - 187 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy Klauzula informacyjna RODO - 477 kBZałącznik Nr 3 do SIWZ - Projekt umowy o zachowaniu poufności w NFZ - 145 kBZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw - 27 kBZałącznik Nr 5 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO - 26 kBJednolity Europejski Dokument Zamówienia pdf - 93 kBJednolity Europejski Dokument Zamówienia xml - 94 kBJednolity Europejski Dokument Zamówienia zip - 142 kBMaksymalna wysokość środków jakie Zamawiający może przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia - 37 kB
Korespondencja
Odpowiedzi na pytania 1 30.06.2020 - 409 kBOdpowiedzi na pytania 2, ZMIANA TREŚCI SIWZ 14.07.2020 - 621 kB