logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

WAŻNE - komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń za I kwartał 2020 roku.

2020-07-01

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że zakończona została weryfikacja kontrolna umów obowiązujących w okresie styczeń – marzec 2020 roku. Wyniki przedmiotowej weryfikacji dostępne są poprzez Portal Świadczeniodawcy (kompleksowy przegląd wyników weryfikacji).

W terminie do 31 lipca 2020 roku (włącznie) należy dokonać wszelkich korekt sprawozdawczości i rozliczeń. W szczególności należy zwrócić uwagę na błędy o kodach:
• 50590008 - Przez ostatnie miesiące sprawozdawcze nie przekazano żadnej pozycji rozliczeniowej dla badanej hospitalizacji (hospitalizacja otwarta);
• 51313010 - Procedury ICD-9: (…) nie mogą być wybrane we wskazanym okresie czasu.
W przypadku świadczeń oznaczonych błędem 50590008 należy uzupełnić dane hospitalizacji o wypis lub sprawozdać brakujący produkt, natomiast w przypadku świadczeń oznaczonych błędem 51313010 należy zastosować rozszerzoną procedurę ICD-9 zgodną z obowiązującym słownikiem: https://slowniki.nfz.gov.pl/ICD9/SlownikPrimary/4251.

Dla przykładu zamiast kodu 93.18 (Usprawnianie układu oddechowego) należy zastosować któryś z poniższych kodów:
- 93.1804 (Usprawnianie układu oddechowego – oklepywanie);
- 93.1811 (Drenaż ułożeniowy);
- 93.1812 (Czynne ćwiczenia oddechowe);
- 93.1813 (Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem);
- 93.1814 (Nauka kaszlu i odksztuszania).

UWAGA!
Świadczenia oznaczone błędem 50590008 i 51313010 otrzymały tymczasowo status „ostrzeżenia” aby uniknąć niepotrzebnych korekt rozliczeniowych. Po terminie wskazanym powyżej świadczenia te zostaną oznaczone jako „błąd krytyczny”.

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF