logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

WAŻNE - komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń za 2019 rok.

2020-07-06

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zakończona została weryfikacja kontrolna umów obowiązujących w 2019 roku. Wyniki przedmiotowej weryfikacji dostępne są poprzez Portal Świadczeniodawcy (kompleksowy przegląd wyników weryfikacji).

W terminie do 20 lipca 2020 roku (włącznie) należy dokonać wszelkich korekt sprawozdawczości i rozliczeń. Komunikacja jest ograniczona do trybu usuwania danych o świadczeniach oraz poprawiania danych statystycznych dla świadczeniodawców wskazanych w załączniku nr 1. Natomiast dla świadczeniodawców wykazanych w załączniku nr 2 tryb ten został rozszerzony o możliwość dokonania korekty rozliczenia.

W celu dokonania korekty rozliczeń należy złożyć do OW dokumentację rozliczeniową na podstawie wygenerowanych szablonów korekt (Portal świadczeniodawcy/Moje umowy/Szablony rachunków (po wybraniu umowy z 2019 roku)/Nieobsłużone szablony) w terminie wskazanym powyżej. Po tym terminie, w przypadku niedokonania korekt, DOW NFZ zastosuje kroki przewidziane w §28 ogólnych warunków umów (zał. do rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zm. (tj. Dz. U. 2020 poz. 320)).

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF

Pliki do pobrania
Załącznik nr 1 - 29 kB
Załącznik nr 2 - 17 kB