logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rekrutacja w DOW NFZ

24/2020 Ogłoszenie o naborze - Ogłoszenie o naborze

2020-07-10

   Starszy referent
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Dział Skarg i Wniosków
Miejsce pracy - Wrocław
Wymiar etatu: 1,0

Zakończono przyjmowanie ofert

  

OGŁOSZENIE
Ogłoszenie i kryteria naboru - 26 kB
LISTA KANDYDATÓW
Lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne - 35 kB
WYNIK NABORU
Informacja o wynikach naboru - 27 kB
WZORY OŚWIADCZEŃ
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - 34 kBOświadczenie dot. art. 112 Ustawy z dnia 27.08.2004r., oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną - 55 kB