logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

RECEPTY WYSTAWIONE OSOBOM NIEUPRAWNIONYM W 2016 ROKU

2020-07-24

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż w wyniku weryfikacji danych przekazanych przez apteki stwierdzono wystawienie przez lekarzy zatrudnionych u Świadczeniodawców (wykaz w załączniku) recept na rzecz osób, które figurowały w  Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, jako nieubezpieczone w dniu wystawienia recepty.

W związku z powyższym, Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w stosunku do recept wymienionych w udostępnionych Państwu plikach prowadzi postępowanie wyjaśniające celem ustalenia stanu faktycznego odnośnie prawa osób do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w roku 2016.

Szczegółowa informacja  dot. weryfikacji recept za 2016 r.  (załącznik pdf i dane w sprawie) została udostępniona w Portalu NFZ:
Portal Świadczeniodawcy - Administracja i opcje - Pobranie plików technicznych NFZ - Pliki  – archiwum - Pliki dedykowane - WERYFIKACJA RECEPT. W folderze tym znajdują się pliki:
• pdf - informacja dla świadczeniodawców - weryfikacja recept 2016_14072020,
• xls - kod świadcz._rec_raport_2016rok_14072020.

Lista świadczeniodawców, których dotyczy komunikat w załączniku – wg kodu świadczeniodawcy.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami udostępnionymi poprzez Portal NFZ.

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  tel. kontaktowy 71/7979 141

Pliki do pobrania
WYKAZ - 298 kB