logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla pacjenta, ubezpieczonego

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU REHABILITACJI STACJONARNEJ, DOMOWEJ I AMBULATORYJNEJ

2020-08-07

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że pacjent może wpisać się tylko na jedną listę osób oczekujących na świadczenia w zakresie rehabilitacji i tylko w jednej placówce rehabilitacyjnej.

Uzasadnienie

Rehabilitacja lecznicza jest postępowaniem kompleksowym. Podczas pierwszej wizyty poprzedzającej zabiegi ambulatoryjne, dokonywana jest ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, w tym badanie czynnościowe narządu ruchu. Na podstawie tego badania planowane jest następnie postępowanie fizjoterapeutyczne (dobór rodzaju i liczby zabiegów w taki sposób, aby objąć nim wszystkie dysfunkcje i potrzeby pacjenta). Po zakończeniu cyklu zabiegów, podczas wizyty końcowej, ponownie dokonywana jest ocena stanu funkcjonalnego pacjenta i opis osiągniętych rezultatów zastosowanej fizjoterapii. Na zakończenie pacjent otrzymuje zalecenia co do dalszego postępowania.

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez:

- konsultantów krajowych w dziedzinie rehabilitacji medycznej i fizjoterapii,

- Krajową Izbę Fizjoterapeutów,

pacjent posiadający jednoczasowo kilka skierowań z różnym rozpoznaniem na rehabilitację ambulatoryjną, domową lub stacjonarną, powinien odbyć rehabilitację u jednego świadczeniodawcy.

 

Pacjent może otrzymać od lekarza skierowanie na każdy rodzaj świadczenia rehabilitacyjnego.

WAŻNE! Pacjent może być wpisany na listę oczekujących na to samo świadczenie tylko raz. Oznacza to, że jeśli pacjent jest zapisany na przykład na rehabilitację stacjonarną, to po raz drugi może zostać zapisany na to samo świadczenie dopiero po zrealizowaniu wcześniejszego skierowania.

Pamiętać należy, że rehabilitacja stacjonarna jest innym rodzajem świadczenia niż np. rehabilitacja ambulatoryjna. Dlatego pacjent, w tym samym czasie, może być zapisany na listę oczekujących na rehabilitację stacjonarną oraz np. rehabilitację ambulatoryjną.

Jednocześnie informujemy, że obecnie Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ jest w trakcie realizacji procedury w ramach, której pacjent wielokrotnie wpisany na to samo świadczenie powinien dokonać wyboru placówki medycznej , w której chce mieć zrealizowane świadczenie rehabilitacyjne. Natomiast z pozostałych placówek powinien zrezygnować i wystąpić o skreślenie z listy oczekujących.

Powyższa procedura dotyczy następujących świadczeń rehabilitacyjnych w ramach umów z DOW NFZ:

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych,

- rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych,

- rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych,

- rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych,

- fizjoterapia ambulatoryjna,

- fizjoterapia domowa.

 

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ