logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNE - rozliczanie "3% wartości świadczeń" (w związku z zarządzeniem nr 136/2020/DSOZ "COVID-19") – ogłoszenie nr 5

2020-09-08

   

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów dot. rozliczania 3% wartości świadczeń w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ COVID-19, DOW NFZ informuje, że w dniu 02.09.2020r. zostało wydane zarządzenie nr 136/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zapisy niniejszego zarządzenia wskazują, że począwszy od miesiąca lipca 2020 r. dla wartości zakresów 3% brane pod uwagę są świadczenia wykonane po dniu 30 czerwca 2020 r. ujęte w złożonych rachunkach, za świadczenia udzielane na podstawie umów w poszczególnych rodzajach świadczeń podpisanych z Funduszem.

W związku z powyższym w celu wyliczenia poprawnej kwoty 3% w ramach umowy 19/1/kod świadczeniodawcy/01/2020/02 należy wziąć pod uwagę świadczenia zrealizowane po dniu 30 czerwca 2020 roku.

 

 

Kontakt:

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

Dział Rozliczania Umów

Tel. 71 79 79 w. 494, 235; 495; 391; 455;

403; 402;  428; 373

 

 

 

 

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego