logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Finansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie w podmiotach udzielających świadczeń opieki zdrowotnej

2020-10-05

   

W związku z podpisywaniem przez Świadczeniodawców umów na wykonywanie szczepień ochronnych przeciw grypie, osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej u danego Świadczeniodawcy, oraz farmaceutom i technikom farmaceutycznym wykonującym zawód w aptece lub w punkcie aptecznym, OW NFZ informuje, iż rozliczenie wykonania szczepień następuje poprzez przesłanie elektronicznego dokumentu księgowego z zastosowaniem tzw. umowy elektronicznej i rozliczeniowej o numerze 19/3/kod świadczeniodawcy/01/2020/01.

     Zgodnie z §2 ust. 3 umowy, do dokumentacji rozliczeniowej należy przedstawić sprawozdanie opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do komunikatu, zawierające wykaz osób uprawnionych poddanych szczepieniu, obejmujący:

a)    imię i nazwisko,

b)    numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu tożsamości,

c)    numer prawa wykonywania zawodu, w przypadku zawodów, w których jest nadawany.

 

Dodatkowo, prosimy o przedstawienie sprawozdania, zgodnie z załącznikiem, również w wersji edytowalnej (XLS).

 

Kontakt:

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

Dział Rozliczania Umów

Tel. 71 79 79 w. 494, 235; 495; 391; 455;

403; 402;  428; 373

 

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF/DRU

Pliki do pobrania
Sprawozdanie - szczepienia przeciwko grypie - 11 kB