logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Braki w sprawozdawczości za 09-2020 w ramach umowy POZ

2020-10-14

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ/2020 za wrzesień 2020 roku stwierdził braki w przedmiotowym zakresie (w załączeniu plik xls lista świadczeniodawców- stan na dzień 14.10.2020r). DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 5 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. z późn. zm. Świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania Funduszowi za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu w ramach umowy, informacji o udzielonych świadczeniach, sporządzonej na podstawie prowadzonej dokumentacji w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych określonym komunikatem XML - załącznik nr 21 w terminie do 10 dnia po upływie każdego okresu sprawozdawczego.
W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania danych ujętych w załączniku nr 21 w terminie do 21 października 2020 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: (071) 79 79 425, (071) 79 79 427

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .

Pliki do pobrania
wykaz ze świadczeniodawcami - 14 kB