logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNE - finansowanie teleporad, porad i wizyt domowych (w AOS/POZ/SZP) na rzecz pacjenta COVID (uzupełnienie 2020-11-09)

2020-11-04

   

W związku z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 159/2020/DSOZ z 9 października 2020 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż rozliczenie przez świadczeniodawców AOS/POZ/SZP teleporad lekarskich, porad lekarskich oraz lekarskich wizyt domowych na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 następuje poprzez przesłanie elektronicznego dokumentu księgowego z zastosowaniem tzw. umowy elektronicznej i rozliczeniowej o numerze 19/1/kod_swiadczeniodacy/01/2020/03 lub 19/1/kod_swiadczeniodawcy/01/2020/01 w przypadku podmiotów ujętych w części I wykazu wojewody.

Rozliczenie dot. świadczeń zrealizowanych najwcześniej od 10 października 2020 roku i odbywa się poprzez następujące produkty rozliczeniowe (zał. nr 1 do ww. zarządzenia):

19.0119.101.02

99.01.0101

Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

40

19.0119.102.02

99.01.0102

Porada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

75

19.0119.103.02

99.01.0103

Lekarska wizyta domowa na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

100

 

 Zgodnie z §3 zarządzenia Prezesa NFZ nr 140/2020/DSOZ z 10 września 2020 r roku do dokumentacji rozliczeniowej należy przedstawić sprawozdanie opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ww. zarządzenia (arkusz o nazwie „świadczenia”). Do niniejszego komunikatu załączono wzór przedmiotowego sprawozdania oraz przykładowe sprawozdanie.

Dodatkowo, prosimy o równoczesne przekazywanie, obok opatrznego podpisem  sprawozdania, również sprawozdania w wersji edytowalnej (domyślnie XLS). Przekazanie sprawozdania powinno nastąpić poprzez dołączenie do faktury elektronicznej, w sposób taki sam jak np. kopie kart EKUZ lub decyzji wójta/burmistrza a opatrznego podpisem  sprawozdania (PDF jako fotokopia lub z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres: rozliczenia.swiadczen@nfz-wroclaw.pl
Dla ww. świadczeń nie ma zastosowania sprawozdawczość raportem statystycznym (SWIAD) w ramach umowy AOS/POZ/SZP.
 
 

Kontakt:
Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Dział Rozliczania Umów – w kwestiach związanych z rozliczeniami dla świadczeniodawców 31…..
Tel. 71-7979-481/494/235/373/391/402/403/428/455/471
Delegatura w Jeleniej Górze dla świadczeniodawców 34…… tel. 75-6458-722/753/737/714/718
Delegatura w Legnicy dla świadczeniodawców 33…… tel. 76- 7293-120/119/118/117
Delegatura w Wałbrzychu dla świadczeniodawców 32…… tel. 74-6643-107/108/117/104/118

 

Dział Wspomagania Rozliczeń – w kwestiach merytorycznych:
weryfikacja.swiadczeń@nfz-wroclaw.pl

 

Danuta Nowak
p.o. Naczelnika
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF

Pliki do pobrania
Wzór i przykład sprawozdania - 15 kB