logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Sprawozdawczość w ramach umowy POZ/2020 (0113/) dotycząca teleporad lekarza POZ

2020-11-19

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości za wrzesień 2020 roku i październik 2020 roku w ramach umowy POZ/2020, czyli umowy zaczynające się na 0113/ w zakresie produktu 5.01.00.0000152 – teleporada lekarza POZ stwierdził braki u świadczeniodawców w przedmiotowym zakresie (w załączeniu pliki xls lista świadczeniodawców- stan na dzień 19.11.2020r).

DOW NFZ przypomina, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 1 września 2020 r. § 14 ust. 12 do Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. z późn. zm. w przypadku udzielania świadczeń na odległość (teleporad), o których mowa w § 8 ust. 10, świadczeniodawca – lekarz POZ obowiązany jest do sprawozdawania zrealizowanych teleporad zgodnie z § 9 ust. 11 tj. przekazywania Funduszowi za dany okres sprawozdawczy, informacji o udzielonych świadczeniach, sporządzonej na podstawie prowadzonej dokumentacji w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych określonym komunikatem XML typu SWIAD  - załącznik nr 21 w terminie do 10 dnia po upływie każdego okresu sprawozdawczego.

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do uzupełnienia danych w terminie do 30 listopada 2020 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.

Jednocześnie OW przypomina, że nie sprawozdaje się komunikatem  XML typu SWIAD produktów z  umowy COVID 19/1/   /3 dotyczących m. in. teleporady lekarskiej na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  kod produktu 99.01.0101.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: (071) 79 79 425, (071) 79 79 426, (071) 79 79 427

Danuta Nowak
Naczelnik
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  .

Pliki do pobrania
braki 09-2020_19-11-2020 - 13 kB
braki 10-2020_19-11-2020 - 12 kB