logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2021 w rodzajach: REH, STM

2020-12-04

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach rehabilitacja lecznicza i leczenie stomatologiczne.
Integralną częścią protokołu jest:
• Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów oraz 
• Oświadczenie o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów, które będą obowiązywać w 2021 r.
Prosimy o wydrukowanie, podpisanie przez osobę upoważnioną informacji dot. wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy oraz załączników a następnie przesłanie :
Pocztą tradycyjną dokumentów na adres Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Joannitów 6; 50-525 Wrocław oraz dodatkowo pocztą elektroniczną skanów dokumentów na adres:

sylwia.szmigiel@nfz-wroclaw.pl

sylwia.gruszczynska-mochocka@nfz-wroclaw.pl

wraz z załącznikami do dnia 10 grudnia 2020 roku.

W załączeniu przedstawiamy informację o ścieżce dostępu w celu pobrania plików.
Odpowiednie pliki znajdują się w folderze „Pliki dedykowane” w podfolderze „2021”

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ

Pliki do pobrania
pobieranie plików instrukcja - 992 kB